;

Jan de Beus

Typerend voor het werk van Jan de Beus is de expressieve verbeelding van cultuurhistorische werken, zoals literaire verhalen, beroemde muziekstukken, klassieke mythen en de Bijbel. Alle schilderijen van De Beus worden gekenmerkt door grove, spontane schildergebaren. Sommige van zijn werken hebben slechts één kleur, of nuances hiervan, terwijl andere verschillende kleuren bevatten.

Naar website

Meer kunstenaars